Home > Tài nguyên nhân lực > Tuyển dụng nhân tài

Tuyển dụng nhân tài

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông

tìm kiếm  

Chức vị Trình độ học vấn Kinh nghiệm Địa điểm làm việc Sữa đổi mới Số người tuyển dụng Ngày và tháng
供料司機 初中 1~3年 1 2014-05-13
秘書 大專 1~3年 5 2014-02-13
会计 大專 1~3年 1 2013-08-21
項目助理 大專 1~3年 1 2013-08-21
监理工程师 大專 1~3年 1 2013-08-08
精装修预算员 大專 3~5年 1 2013-08-08
基建经理/主管 大專 5年以上 1 2013-08-08
工厂管理 大專 3~5年 1 2013-08-08

8 Dự án Tổng cộng 1 trang

|< 1 1 >|