Điểm mốc chặn đường

 • 1994

  Tháng 3 năm 1994, Ông Patrick Lee, Chủ tịch và Ông Raymond Lee Giám đốc điều hành tập đoàn đã căn cứ pháp luật Trung Quốc mà sáng lập ra một xí nghiệp vốn nước ngoài là công ty TNHH giấy Lee&Man Đông Quản, để sản xuất giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 1995

  Tháng 5 năm 1995, Công ty TNHH Giấy Lee&Man HongKong được đăng ký thành lập tại HongKong, phụ trách việc xử lý nghiệp vụ tài chính của tập đoàn.

 • 1996

  Năm 1996 nhà máy tại HuangYong, Đông Quản bắt đầu được khỏi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sản xuất.

 • 1998

  Tháng 8 năm 1998, hai dây chuyền sản xuất 1và 2 (PM1&PM2) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy HuangYong, với năng xuất năm là 100,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2000

  Tháng 10 năm 2000, dây chuyền sản xuất thứ 3(PM3) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy HuangYong, với năng xuất năm là 220,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2002

  Tháng 5 năm 2002, Tập đoàn đã căn cứ pháp luật Trung Quốc mà thành lập một xí nghiệp vốn nước ngoài là công ty TNHH Giấy Lee&Man Giang Tô để nắm bắt cơ hội buôn bán với nhu cầu tăng từng ngày đối với giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 10 năm 2002, dây chuyền sản xuất thứ 4(PM4) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy HuangYong, với năng xuất năm là 400,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 10 năm 2002, đăng ký thành lập công ty Evergreen Trading Company Limited tại Malaysia để phụ trách việc thu mua nguyên liệu từ Mỹ và Canada.
  Tháng 11 năm 2002, hạng mục Changshu bắt đầu khởi công xây dựng, sự phát triển toàn bộ hạng mục chiếm diện tích 600,000 m2.

 • 2003

  Tháng 6 năm 2003, công ty phụ thuộc và có toàn bộ vốn của tập đoàn là công ty Lee Kwok Trading Limited được đăng ký thành lập tại Macau để phụ trách thu mua giấy phế liệu và quản lý tài vụ về việc thu mua giấy phế liệu.
  Tháng 6 năm 2003, công ty phụ thuộc và có toàn bộ vốn của tập đoàn là Wang Kei để phụ trách mở rộng và mua bán sản phẩm của tập đoàn.
  Tháng 9 năm 2003, tập đoàn đã thành công được lên sàn chứng khoáng tại sở giao dịch liên hiệp HongKong, với mã cổ phần là 02314.
  Tháng 12 năm 2003, dây chuyền sản xuất thứ 5(PM5)của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy ChangShu, với năng xuất năm 320,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2004

  Tháng 1 năm 2004, Lee&Man Đông Quản được cơ quan Det Norske Veritas cấp chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và quản lý môi trường ISO 14001:1996 .
  Tháng 3 năm 2004, tập đoàn tuyên bố sẻ xây dựng nhà máy giấy thứ 3 tại thị trần Hồng Mai, Đông Quản.
  Tháng 10 năm 2004, dây chuyền sản xuất thứ 6(PM6) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy ChangShu, với năng xuất năm 350,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2005

  Tháng 10 năm 2004, dây chuyền sản xuất thứ 6(PM6) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy ChangShu, với năng xuất năm 350,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2006

  Tháng 1 năm 2006, dây chuyền sản xuất thứ 7(PM7) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 500,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 4 năm 2006, nhà máy ChangShu của tập đoàn được cơ quan SociétéGénérale de Surveillance (SGS) cấp chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

 • 2007

  Tháng 2 năm 2007, dây chuyền sản xuất thứ 8(PM8) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy ChangShu, với năng xuất năm 500,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 6 năm 2007, dây chuyền sản xuất thứ 9(PM9) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 500,00 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 6 năm 2007, nhà máy Hồng Mai được SGS cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
  Tháng 8 năm 2007, dây chuyền sản xuất thứ 11(PM11) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 400,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 9 nam 2007, dây chuyền sản xuất thứ 10(PM10)của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy ChangShu, với năng xuất năm 400,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 10 nam 2007, xí nghiệp giấy Lee&Man được tạp chí Forbes Asia bình chọn top 200 xí nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Á Châu.

 • 2008

  Tháng 6 năm 2008, dây chuyền sản xuất thứ 12(PM12) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 450,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 6 năm 2008, tập đoàn giấy Lee&Man được tổng hội công nghiệp HongKong ban tặng bằng khen màu xanh “ Một năm, một nhà máy một hạng mục bảo vệ môi trường.
  Tháng 8 năm 2008, Lee&Man Giang Tô được chứng nhận quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 và chứng nhận về hệ thống quản lý quá trình vật chất có hại IECQ QC080000.
  Tháng 10 năm 2008, dây chuyền sản xuất thứ 13(PM13) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Trùng Khánh, với năng xuất năm 400,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 10 năm 2008, tập đoàn bán phần nghiệp vụ sản xuất bột giấy tại Mỹ với giá 200 triệu đô la HongKong.

 • 2009

  Tháng 4 năm 2009, tập đoàn được hiệp hội thương nghiệp người Hoa nổi bật trên thế giới ban tặng danh hiệu “ Công ty thương nghiệp người Hoa lên sàn chứng khoán có thành tựu nhất trên toàn cầu của năm 2009”.
  Tháng 4 năm 2009, tập đoàn được hiệp hội thương nghiệp người Hoa nổi bật trên thế giới ban tặng danh hiệu “ Công ty thương nghiệp người Hoa lên sàn chứng khoán có thành tựu nhất trên toàn cầu của năm 2009”.
  Tháng 6 năm 2009, tập đoàn được tạp chí tư bản ban tặng giải “ xí nghiệp chế tạo giấy nguyên liệu nổi bật – giải thành tựu xí nghiệp nổi bật của tư bản Trung Quốc lần thứ 4”.
  Tháng 6 năm 2009, tập đoàn được tạp chí tư bản ban tặng giải “ xí nghiệp chế tạo giấy nguyên liệu nổi bật – giải thành tựu xí nghiệp nổi bật của tư bản Trung Quốc lần thứ 4”.
  Tháng 12 năm 2009, Ông Raymond Lee Giám đốc điều hành tập đoàn nhận giải” Nhân viên hành chánh tốt nhất HongKong năm 2009” của tạp chí tiền tệ Á Châu.

 • 2010

  Tháng 6 năm 2010, cổ đông chính của tập đoàn giấy Lee&Man là Gold Best Holding Ltd, có ký thỏa thuận mua bán với tập đoàn chế tạo giấy nhật Bản. Gold Best đồng ý bán và tập đoàn chế tạo giấy Nhật Bản đồng ý mua 546,153,559 cổ phần của công ty chúng tôi, trị giá tiền mặt 3 tỉ 350,000,000 đô la HongKong, tương đương khoảng 12% số cổ phần đã phát hành của công ty chúng tôi.
  Tháng 9 năm 2010, tập đoàn tuyên bố xây dựng nhà máy mới tại JiuJiang tỉnh Giang Tây Trung Quốc.

 • 2011

  Tháng 1 năm 2011, khởi công xâ dựng nhà máy mới Lee&Man Giang Tây.
  Tháng 8 năm 2011, dây chuyền sản xuất thứ 15(PM15) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 500,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.
  Tháng 8 năm 2011, các nhà máy Hồng Mai, Giang Tô, HuangYong đều ủy ban chứng nhận rừng( FSC) cấp chứng nhận giám sát quản lý sản xuất và tiêu thụ(FSC-COC).
  Tháng 10 năm 2011, vận hành hệ thống ERP.
  Tháng 11 năm 2011, dây chuyền sản xuất thứ 16(PM16) của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Trùng Khánh, với năng xuất năm 400,000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa cứng.

 • 2012

  Tháng 5 năm 2012, tập đoàn liên tục 3 năm được hội liên hiệp công nghiệp nhẹ Trung Quốc và hiệp hội chế tạo giấy Trung Quốc bình chọn là tập đoàn nhận được “ Top 10 xí nghiệp chế tạo giấy công nghiệp nhẹ Trung Quốc năm 2011”.
  Tháng 7 năm 2012, dây chuyền sản xuất thứ 17(PM17) sản xuất giấy bảng phủ trắng của tập đoàn được đưa vào sản xuất tại nhà máy Hồng Mai, với năng xuất năm 600,000 tấn giấy bản phủ trắng.