Lee&Man Trùng khánh

Công ty TNHH giấy Lee&Man Trùng Khánh

Ngày thành lập:
Năm 2006, là nhà xưởng sản xuất thứ 4 tại Trung Quốc

Địa điểm:
Thị trấn Zhutuo TP YongChuan Trùng Khánh

Diện tích xưởng:
1.360.000 m2

Dây chuyền sản xuất bột:
dây chuyền bột tre tẩy trắng

Năng xuất năm:
800.000 tấn giấy nguyên liệu bìa thùng và 150.000 tấn bột giấy