Lee&Man Quảng Đông

Công ty TNHH giấy Lee&Man Quảng Đông

Ngày thành lập:
Năm 2004, là nhà xưởng sản xuất thứ 3 tại Trung Quốc

Địa điểm:
Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông

Diện tích xưởng:
1.000.000 m2

Các máy giấy:
PM7,PM9,PM11,PM12,PM15 và PM17

Năng xuất năm:
2.350.000 tấn giấy nguyên liệu thùng bìa 600.000 tấn giấy bản duplex phủ trắng