Lee&Man Giang Tây

Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tây

Ngày thành lập:
Năm 2010, là nhà xưởng sản xuất thứ 5 tại Trung Quốc

Địa điểm:
Ma Tou Industrial city, thị trấn Matou TP Rui Chang tỉnh Giang Tây

Diện tích xưởng:
1.670.000 m2

Máy giấy :
PM18 ( trong quá trình xây lắp)

Năng xuất theo kế hoạch:
500.000 tấn giấy nguyên liệu bìa thùng