Lee&Man Việt Nam

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

Ngày thành lập:
Năm 2007, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Việt Nam

Địa điểm:
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Diện tích xưởng:
830.000 m2

Máy giấy:
trong quá trình xây lắp

Dây chuyền sản xuất bột:
trong quá trình xây lắp