Lee&Man Việt Nam

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

Ngày thành lập:
Năm 2007, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Việt Nam

Địa điểm:
Khu Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Diện tích xưởng:
830.000 m2

Nhà máy giấy:
Sau những bước chuẩn bị về thủ tục pháp lý vào ngày 23/12/2014 nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam chính thức khởi công xây dựng. Qua 3 năm, đến ngày 12/03/2017 nhà máy đã vận hành thử nghiệm. Vào ngày 26/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định xác nhận Công ty hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đến ngày 19/01/2018, Bộ Xây dựng cũng đã cấp giấy phép xây dựng sau khi kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của nhà máy.