Hồ sơ công ty


Hội đồng quản trị


Thành viên chấp hành HĐQT
Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)
Ông Lee Man Bun MH JP (Giám đốc điều hành)
Ông Li King Wai Ross

Thành viên Hội đồng quản trị
Giáo sư Poon Chun Kwong, GBS JP

Thành viên HĐQT độc lập không thường trực
Ông Wong Kai Tung Tony
Ông Peter A. Davies
Ông Chau Shing Yim David

Đại diện ủy quyền

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)
Ông Cheung Kwok Keung

Bí thư công ty

Ông Cheung Kwok Keung

Trụ sở đăng ký

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands


Văn phòng chánh

5th Floor, Liven House
61-63 King Yip Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong


Ngân hàng giao dịch

In Hong Kong and Macau:
Hang Seng Bank
Standard Chartered Bank
Citibank,N.A.
HSBC
DBS
Bank of China (Hong Kong)

In the PRC:
China Construction Bank
Bank of China
Agricultural Bank of China


Kiểm toán

Deloitte Touche Tohmatsu
Certified Public Accountants


Văn phòng đăng kí chính sang tên tài khoản cổ phần

SMP Partners (Cayman) Limited
3rd Floor,Royal Bank House
24 Shedden Road,P.O. Box 1586
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands


Văn phòng đăng ký sang tên cổ phần Hong Kong

Tricor Investor Services Limited
Level 22 Hopewell Centre
183 Queen’s Road East
Hong Kong