Giới thiệu về sản phẩm

Tập đoàn giấy Lee&Man sản xuất nhiều loại giấy khác nhau, gồm giấy bìa thùng carton, giấy ruột bìa sóng và giấy bảng phủ trắng, được sử dụng cho các loại bao bì đóng gói