Hoạt động xã hội

  • Tòa nhà thực nghiệm vật lý
  • Tòa nhà giảng dạy
  • Học bổng Lee Man Bun
  • Học Viện Lý Cường
  • Hoạt động xã hội
  • Lee&Man tiếp sức
Tòa nhà thực nghiệm công nghiệp vật lý Lee Wan Keung

Ngày 25 tháng 9 năm 2012, tòa nhà thực nghiệm công nghiệp vật lý Lee Wan Keung Đại Học Hải Nam do người sáng lập công ty chúng tôi là ông Lee Wan Keung quyên tiền xây dựng, chính thức bắt đầu sử dụng.
Tòa nhà giảng dạy Lee Wan Keung

Tòa nhà giảng dạy Đại Học Lĩnh Nam Hong Kong là được ông Lee Man Bun, tổng giám đốc hội đồng quản trị công ty chúng tôi khảng khái quyên tặng 27 triệu nhân dân tệ cho đại học để dùng vào việc phát triễn, và đại học Lĩnh Nam đặt tên tòa nhà chính bằng tên ông Lee Wan Keung là thân sinh của ông Lee Man Bun. “Tòa nhà giảng dạy Lee Wan Keung” ở trên phần đất sân trường đại học Lĩnh Nam, cao 4 tầng và gồm có thư viện, hành lang nghệ thuật, sảnh diễn thuyết, phòng lớp học, phòng thực nghiệm máy tính và văn phòng làm việc hành chính, đã tập hợp việc giảng dạy, văn nghệ, giải trí và hành chính vào chung một chỗ.


Học bổng Lee Man Bun

Năm 2009, ông Lee Man Bun khãng khái quyên tiền ở Đại Học Lĩnh Nam, thiết lập “Quỹ học bổng Lee Man Bun”, để cho nhiều học sinh, sinh viên đươc nhận học bổng này.

Học viện Lý Cường

“Học viện Lý Cường” ở trung học Gia tích là do ông Lee Man Chun của tập đoàn Lee&Man quyên tiền khoản 3 triệu nhân dân tệ mà xây dựng. “Học viện Lý Cường” chiếm diện tích 6666m2, đầu tư 640 triệu nhân dân tệ, tổng diện tích xây dựng là 10008m2, tòa nhà chính 4 tầng, 2 cánh tòa nhà phụ ở nam và bắc cao 3 tầng. Tòa nhà chính và 2 cánh tòa nhà phụ vây lại thành 1 sân, và sân này có thể chứa 4000 thầy và trò tập hợp hoặc xem biểu diễn văn nghệ. Tòa nhà chính và phụ tổng cộng có 60 phòng giảng dạy, 4 phòng giảng dạy đa chức năng, 6 phòng chuẩn bị bài học của thầy giáo và sảnh báo cáo đa chức năng.

Hoạt động tình thương xã hội của nhân viên Lee&ManĐộng đất lớn ở Vân Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Toàn thể nhân viên Lee&Man Quảng Đông đã có hoạt động hiến dâng tình thương đối với khu vực tai nạn động đất ở Vân Xuyên, giúp khu vực tai nạn sớm xây dựng lại vườn nhà, nhanh chóng bước qua tai nạn.


Động đất 7.1 ở Ngọc Thụ, Thanh Hải vào ngày 14 tháng 4 năm 2010, Lee&Man Quảng Đông đã tích cực quyên tiền, giúp nhân dân khu vực tai nạn sớm bước qua tai nạn. Xây dựng lại vườn nhà.

Kế thừa và phát huy lòng nhân ái, một nghĩa cử cao đẹp, nhân viên Lee&Man luôn hướng tới bà con chịu ảnh hưởng thiên tai.