Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Quảng Đông


Ngày thành lập:
Năm 2004, là nhà xưởng sản xuất thứ 3 tại Trung Quốc


Địa điểm:
Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông


Diện tích xưởng:
2,000 Mu


Các máy giấy:
Giấy gói:PM7,PM9,PM11,PM12,PM15 , PM17
Giấy vệ sinh:TM11 , TM12


Năm năng lực sản xuất:
2300000 tấn giấy gói , 100.000 tấn giấy vệ sinh.