Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Quảng Đông


Ngày thành lập:
Năm 2004, là nhà xưởng sản xuất thứ 3 tại Trung Quốc

Địa chỉ:
Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
1,685 mẫu

Thiết bị:
Giấy bao bì:PM7, PM9, PM11, PM12, PM15 và PM17

Sản lượng sản xuất hàng năm:
2,100,000 tấn giấy bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
6 dây chuyền sản xuất giấy;
Tua bin hơi nước 150 megawatt, tua bin khí 75 megawatt, nhà máy nhiệt tích hợp hơi nước và điện tử với tua bin hơi nước hỗ trợ lò rác 25 megawatt;
Bờ biển dài 350 mét, quy mô là 3 bến đa dụng 1000 tấn (kết cấu đều được thiết kế theo 3000 tấn);
Trạm xử lý nước thải xử lý 135.000 tấn nước thải/ngày.
Công ty TNHH giấy vệ sinh Lee&Man Quảng Đông


Ngày thành lập:
Năm 2015

Địa chỉ:
Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
205 mẫu

Thiết bị:
Giấy vệ sinh: TM11 và TM12

Sản lượng sản xuất hàng năm:
90,000 tấn giấy sinh hoạt

Sản lượng sản xuất hàng năm:
2 Dây chuyền sản xuất giấy sinh hoạt.