Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Đông Quản


Ngày thành lập:
Năm 1994, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Trung Quốc

Địa chỉ:
Khu quản lý Huangchong thị trấn Zhong Tang TP Đông Quản tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Diện tích nhà xưởng:
671 mẫu

Thiết bị:
Giấy bao bì: PM1,PM2,PM3 và PM4

Sản lượng sản xuất hàng năm:
550,000 tấn giấy bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
4 dây chuyền sản xuất giấy;
Nhà máy nhiệt điện tích hợp khí 66 megawatt, một bộ máy hỗ trợ khí 30 megawatt;
Hai bến cảng hạng 500 tấn;
Trạm xử lý nước thải xử lý 35.000 tấn nước thải/ngày.