Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Đông Quản


Ngày thành lập:
Năm 1994, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Trung Quốc


Đại Điểm:
Khu quản lý HuangYong thị trấn Zhong Tang TP Đông Quản tỉnh Quảng Đông


Diện tích nhà xưởng:
665 Mu


Các máy giấy:
Giấy gói:PM1,PM2,PM3 and PM4


Năm năng lực sản xuất:
590,000 tấn giấy gói