Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tô


Ngày thành lập:
Năm 2002, là nhà xưởng thứ 2 tại Trung Quốc

Địa chỉ:
Đường Lee Man, Khu công nghiệp YanJiang, Khu phát triển kinh tế Trường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
1,937 mẫu

Thiết bị:
Giấy bao bì:PM5,PM6,PM8 và PM10

Sản lượng sản xuất hàng năm:
1,300,000 tấn bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
4 dây chuyền sản xuất giấy bìa cứng;
nhà máy nhiệt điện tích hợp hơi nước 210MW;
3 bến cảng 10.000 tấn (công suất cập bến tối đa 20.000 tấn) và 1 bến 5.000 tấn;
Một trạm xử lý nước thải xử lý 60.000 tấn nước thải/ngày.