Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Trùng Khánh


Ngày thành lập:
Năm 2006, là nhà xưởng sản xuất thứ 4 tại Trung Quốc


Địa điểm:
Thị trấn Zhutuo TP YongChuan Trùng Khánh


Diện tích xưởng::
2,985 Mu


Các máy giấy:
Giấy gói:PM13, PM16 , PM20
Giấy vệ sinh:TM1,TM2,TM3,TM4,TM5,TM6,TM7,TM8,TM13,TM15,TM16,TM17


Năm năng lực sản xuất:
900.000 tấn giấy gói 180 tấn bột giấy, 525000 tấn giấy vệ sinh.