Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Trùng Khánh


Ngày thành lập:
Năm 2006, là nhà xưởng sản xuất thứ 4 tại Trung Quốc

Địa chỉ:
Thị trấn ZhuTuo, Quận YongChuan, Trùng Khánh, Trung Quốc

Diện tích xưởng::
2,011 mẫu

Thiết bị:
Giấy bao bì:PM13,PM16 và PM20

Sản lượng sản xuất hàng năm:
900,000 tấn giấy bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
3 dây chuyền sản xuất giấy;
Nhà máy nhiệt điện tích hợp 200MW;
Hai bến cảng 3000 tấn;
Xử lý 50.000 tấn nước thải/ngày.Công ty TNHH giấy vệ sinh Lee&Man Trùng Khánh


Ngày thành lập:
Năm 2013,Nhà máy sản xuất giấy vệ sinh đầu tiên ở Trung Quốc

Địa chỉ:
Thị trấn ZhuTuo, Quận YongChuan, Trùng Khánh, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
1,326 mẫu

Thiết bị:
Giấy vệ sinh:TM1,TM2,TM3,TM4,TM5,TM6,TM7,TM8,TM13,TM15,TM16 và TM17

Sản lượng sản xuất hàng năm:
540,000 tấn giấy sinh hoạt

Sản lượng sản xuất hàng năm:
12 dây chuyền sản xuất giấy sinh hoạt;
Xử lý 10.000 tấn nước thải giấy vệ sinh/ ngày.Công ty TNHH Bột Giấy Lee&Man Trùng Khánh


Ngày thành lập:
Năm 2017

Địa chỉ:
Thị trấn ZhuTuo, Quận YongChuan, Trùng Khánh, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
388 mẫu

Thiết bị:
Bột: Bột tẩy trắng+Bột màu

Sản lượng sản xuất hàng năm:
200,000 tấn bột tẩy trắng
200.000 tấn bột giấy màu hóa học tự nhiên

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
Nhà máy cũ bột tẩy trắng+nhà máy mới bột giấy màu;
Xử lý 30.000 tấn nước thải của nhà máy cũ+12.000 tấn nước thải của nhà máy mới/ngày.