Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tây


Ngày thành lập:
Năm 2010, là nhà xưởng sản xuất thứ 5 tại Trung Quốc

Địa chỉ:
Lee & Man Road, Khu công nghiệp Doanjian Town, Ruichang, Giang Tây, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
1,000 mẫu

Thiết bị :
Giấy bao bì:PM18 và PM21

Sản lượng sản xuất hàng năm:
1,000,000 tấn giấy bao bì
350,000 tấn bột giấy

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
2 dây chuyền sản xuất giấy;
Nhà máy nhiệt điện 75 MW (được xây dựng trong nhà máy hóa chất);
Ba bến cảng hạng 5.000 tấn;
Trạm xử lý nước thải xử lý 45.000 tấn nước thải/ngày.Công ty TNHH giấy vệ sinh Lee&Man Giang Tây


Ngày thành lập:
Năm 2016

Địa chỉ:
Lee & Man Road, Khu công nghiệp Doanjian Town, Ruichang, Giang Tây, Trung Quốc

Diện tích xưởng:
565 mẫu

Thiết bị :
Giấy vệ sinh:TM9,TM10,TM18,TM19,TM20,TM21,TM22,TM23,TM31,TM32,TM33,TM35,TM36 và TM37

Sản lượng sản xuất hàng năm:
300,000 tấn giấy sinh hoạt

Sản lượng sản xuất hàng năm:
14 dây chuyền sản xuất giấy sinh hoạt;
Trạm xử lý nước thải xử lý 45.000 tấn nước thải/ngày.