Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam


Ngày thành lập:
2007

Địa chỉ:
Khu Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Diện tích xưởng:
1,230 mẫu

Thiết bị:
Giấy bao bì:PM19

Sản lượng sản xuất hàng năm:
550,000 tấn giấy bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
1 dây chuyền sản xuất giấy;
Nhà máy nhiệt tích hợp bảy điểm 125 MW;
Ba bến cảng 10.000 tấn;
Trạm xử lý nước thải xử lý 20.000 tấn nước thải/ngày.