Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam


Ngày thành lập:
Năm 2007, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Việt Nam


Địa điểm:
Khu Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang


Diện tích xưởng:
1,230 Mu


Máy giấy :
PM19


Năng xuất theo kế hoạch:
550,000 tấn giấy gói