Lee & Man màu nguyên gốc

Lee & Man màu nguyên gốc


Giấy sinh hoạt sợi xơ tre từ không có tới tạo phát triển,từ phát triển tới gây ra sự lo lắng.

Cùng với khai thác thị trường độc lập của nhà thượng hiệu ,cộng đồng xã hội ngày càng tìm hiểu sản phẩm này,làm cho chúng tôi nhìn thấy hy vọng.

Nhung với tốc độc tăng trưởng sản xuất giấy bằng tre,tình hình thị trường bão hòa,giá cả thị trường cạnh tranh mãnh mẽ,và doanh nghiệp khủng lồ của ngành này có nghiên cứu và những hành động với thị trường giấy màu tự nhiên này,khiến cho chúng tôi lại lo lắng.

Ai có khả năng khắc phục được 4 khó khăn trước mặt bằng lực lượng của mình?

Cho nên chúng tối quyết định bằng hình thức chứng nhận dấu hiệu duy nhất kết hợp với thượng hiệu sản phẩm giấy sợi sơ tre màu tự nhiên thành một tổng thể,thông qua chứng nhận dấu hiệu duy nhất phòng chống nguy cơ,thực hiện các bên cùng có lợi-Giấy sinh hoạt màu tự nhiên Lee&Man.Chức năng dấu hiệu:


Dấu hiệu“Giấy sinh hoạt màu tự nhiên Lee&Man” được hợp thành bằng dấu hiệu chính và dấu hiệu phụ,chức năng của dấu hiệu này để chứng minh cho người tiêu dùng sản phẩm đã được mua có phải là nhãn hiệu giấy màu tự nhiên chất lượng cao của công ty TNHH giấy Lee&Man hay không.Dấu hiệu chính nằm vị trí nổi bật trên bao bì sản phẩm,làm cho người tiêu dùng có thể nhanh chóng phán đoán và xác nhận chất lượng tuyệt vời của sản phẩm này.Dấu hiệu phụ nằm chỗ trống trên bao bì để giới thiệu lại sản phẩm này đã được chứng nhận đẳng cấp quốc tế.Sử dụng dấu hiệu chứng nhận nhãn hiệu của giấy màu tự nhiên Lee&Man,là sự đảm bảo chất lượng cao của nhãn hiệu giấy màu tự nhiên có hiệu lực,người tiêu dùng thông qua trình độ nhận thức của dấu hiệu”Giấy màu tự nhiên Lee&Man”chuyển sang chấp nhận chất lượng sản phẩm nhãn hiệu này.


Quan niệm thiết kế dấu hiệu chính


Trung Quốc

hong cách thiết kế là phong cách truyền thống Trung Quốc nồng nàn, sử dụng kiểu mẫu dấu biểu hiện nền văn hóa sâu sắc, thể hiện 40 năm văn hóa doanh nghiệp từ thành lập đến nay, xứng đáng với doanh nghiệp sản xuất giấy đứng thứ 10 toàn cầu.

Con dấu

Được thiết kế theo phong cách truyền thống của Trung Quốc, thể hiện 40 năm văn hóa doanh nghiệp từ thành lập đến nay.

Tre

Hình tượng cây tre có phù hợp hình tượng ôn hòa trang trọng của Hồng Kông. Công ty giấy Lee&Man là tương lai ngành giấy làm bằng bột tre của Trung Quốc, chuyển loại sản xuất công nghiệp thành một phần dấu hiệu này. Văn hóa con dấu và văn hóa tre đều là văn hóa Trung Quốc có lịch sử lâu dài, và sẵn sàng thể hiện được.

Xanh

Là màu sắc tiêu chuẩn của sinh thái,bảo vệ môi trường diễn đạt nguyện vọng lấy tre thay thế gỗ,trả lại cây xanh cho trái đất của Lee&Man.


Từ khi thành lập đến này Tập đoàn Giấy Lee&Man đã nhận được rất nhiều giấy chứng nhận có uy tín của ngành. Đây là một niềm tự hào của Công ty chúng tôi. Khi sử dụng giấy của Lee&Man bạn sẽ hưởng được nhiều giá trị kèm theo từ các loại giấy chứng nhận. Chúng tôi đã thống nhất các giấy chứng nhận này thành một dấu hiệu chứng nhận để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm của Công ty chúng tôi. Bên cạnh đó, màu xanh cũng là màu mà chúng tôi lựa chọn trên dấu hiệu chứng nhận này.


Xem thêm
Quan niệm thiết kế dấu hiệu phụ

Chứng nhận

Giấy Lee&Man đã nhận được nhiều giấy chứng nhận có uy tín của ngành này ,khi sử dụng giấy của Lee&Man bạn sẽ hưởng được nhiều giá trị kèm theo từ các loại giấy chứng nhận.

Thống nhất:

Thông qua phương thức biểu hiện thống nhất, làm cho người tiêu dùng có nghĩ lại những dấu hiệu chứng nhận có liên quan, làm cho người tiêu dùng có nghĩ lại những dấu hiệu chứng nhận có liên quan,

Màu xanh

sức khỏe ,và kết hợp với dấu hiệu chính của giấy màu tự nhiên Lee&Man


Xem thêm