Hoạt động bảo vệ môi trường

Công trình xử lý nước thải – Công ty TNHH giấy Lee&Man Quảng Đông


Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp, là sự sống còn của doanh nghiệp


Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp, và hơn nữa là sự sống còn của doanh nghiệp:
Bảo vệ môi trường là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, công tác bảo vệ môi trường tốt hay kém, không chỉ ảnh hướng đến hình tượng của doanh nghiệp, và hơn nữa ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ khi bảo vệ tốt môi trường, doanh nghiệp mới có thể đi lên con đường phát triển liên tục. Với bối cảnh như vậy, chúng tôi sẻ xem trọng song song việc tăng gia hiệu ích và bảo vệ môi trường và không ngừng tìm tòi một con đường mà việc bảo vệ môi trường và tăng gia hiệu ích cùng thắng.

Từ khi sáng lập đến nay, Tập đoàn giấy Lee&Man trước sau kế thừa chủ trương xem trọng song song việc kinh doanh sản xuất và giữ gìn môi trường, kiên trì quan điểm phát triển khoa học, tăng cường việc quản lý bảo vệ môi trường, tăng mức độ giảm thải, và cố hết sức để nắm lấy hiệu quả thực tế, và thực hiện việc doanh nghiệp có thể phát triển liên tục. Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, Tập đoàn giấy Lee&Man đầu tư nguồn vốn lớn để áp dụng kỹ thuật xữ lý tiên tiến, đảm bảo việc xả ba loại chất thải đạt tiêu chuẩn, khiến việc ảnh hưởng môi trường được giảm đến mức thấp nhất.

Thiết bị tiên tiến về xữ lý nước thải


Tập đoàn giấy Lee&Man hiện áp dụng công nghệ tổng hợp xử lý theo chiều sâu ba cấp gồm: xử lý dự bị tạo kết tủa, yếm khí và hiếm khí oxy, công nghệ và thiết bị xử lý đạt mức độ tiên tiến quốc tế, lương nước và chất lượng nước thải được thải ra ổn định, chất ô nhiểm chính trong đó gồm CODcr, NH3-N, SS toàn bộ đạt yêu cầu về trị số giới hạn xả thải của doanh nghiệp giấy và bột giấy theo “ Tiêu chuẩn xả thải chất ô nhiểm nước công nghiệp chế tạo giấy và bột giấy” ( GB3544-2008 ), đồng thời phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn cấp 1 giai đoạn 2 về trị số giới hạn xả thải chất ô nhiểm nước theo tiêu chuẩn địa phương tỉnh Quảng Đông ( DB44/26-2001 ). Tỉ lệ sử dụng tuần hoàn nước sản xuất đạt trên 80%, lượng nước thải cho 1 tấn giấy thấp hơn 10m3/tấn. Trạm xử lý nước thải có trang bị hệ thống thu hồi sử dụng nước giữa, nâng cao tỉ lệ thu hồi sử dụng nước thải, giảm lượng tiêu hao nguồn tài nguyên nước. Đồng thời, việc xử lý nước thải có trang bị hệ thống điều khiển logic tự động (PLC), và lắp đặt hệ thống giám sát qua mạng, để giám sát việc thải nước thải, tạo thuận lợi để thống nhất sự quản lý.


Ngoài ra, công ty Lee&Man tiến hành khai thác hợp lý để thu hồi và sử dụng bùn thải và khí chướng phát sinh trong quá trình xử lý nước thải trong sản xuất, áp dụng kỹ thuật hoàn toàn tự động ép lọc bằng khung ván với màn ngăn cách làm cho hàm lượng nước trong bùn thải giảm xuống khoảng 50%, bùn thải khô sau khi ép được chuyển tới trạm nhiệt điện để đốt, giảm bớt sự ô nhiểm của chất thải rắn, Khí chướng phát sinh trong hệ thống xử lý yếm khí Oxy của trạm nước thải được thu gom và được chuyển tải đến lò hơi của trạm điện để đốt, đã tiết kiệm đáng kể về than đốt, đạt được mục đích thu hồi và sử dụng an toàn và có hiệu quả kinh tế đối với khí thải.

Khí nổi lên ở lớp cạn với hiệu quả cao

Trang thiết bị thu hồi và sử dụng nước giữa

Tủ ép lọc khí chướng

Xử lý việc xả khí thải


Lò hơi các trạm nhiệt điện của công ty đều trang bị hệ thống khử bụi và thiết bị tách lưu huỳnh. Dùng túi vải khử bụi và hệ thống tách lưu huỳnh bằng phương pháp thạch cao, dùng đá vôi ở bên ngoài lò và phun Kalium vào trong lò, hiệu quả khử bụi và tách lưu huỳnh rất tốt, hiện tại, tỉ lệ khử khói bụi có thể đạt trên 99,9% và tỉ lệ tách lưu huỳnh trên 90%. Được sử dụng ở trạm nhiệt điện tập đoàn giấy Lee&Man đều là lò hơi kiểu bảo vệ môi trường với sàng lưu hóa tuần hoàn, có thể đốt cháy các loại than một cách hữu hiệu, và nhiệt độ đốt ở lò hơi này thấp hơn ở lò hơi bột than, cho nên lượng khí NOx sinh ra thấp hơn, với việc tăng thêm thiết bị tách nitric SNCR, có thể tách khí đuôi lò hơi NOx một cách hữu hiệu khiến việc xả khí thải tốt hơn cả yêu cầu về bảo vệ môi trường.


Về việc xả khí thải lò hơi trạm điện, cũng lắp đặt thiết bị giám sát qua mạng, đã thông qua nghiệm thu, và nối mạng với cục bảo vệ môi trường thành phố Đông Quản, để bộ phận giám sát việc bảo vệ bảo vệ môi trường có thể giám sát bất cứ lúc nào.

Trang thiết bị khử bụi bằng túi vải

Tháp hút tách lưu huỳnh

Hệ thống giám sát khói và khí qua mạng

Xử lý chất thải rắn


Chất thải chế tạo giấy của công ty chủ yếu áp dụng phương thức đốt, năng lượng phát sinh từ chất thải được đốt ở lò hơi với sàng lưu hóa tuần hoàn thì dùng đẻ sản xuất chế tạo giấy, và sử dụng một cách tuần hoàn để giảm lượng tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, để nâng cao tỉ lệ lợi dụng tổng hợp đối với chất thải rắn, các loại bã nhẹ, bã tro than và bã bột được bán ra ngoài. Bùn của trạm xử lý nước thải, sau khi ép lọc tách nước, một phần được ủy thác xử lý, phần còn lại chuyển đi lò hơi trạm điện để đốt. Những chất thải nguy hiểm như bình điện phế thải, ống đèn phế thải thùng đựng dầu phế thải thì ủy thác cho đơn vị có tư cách để thu hồi xử lý, bảo đảm cho việc bảo vệ môi trường và an toàn.

Công ty chúng tôi cố gắng chọn và sử dụng sản phẩm và thiết bị có tiếng ồn thấp cho trạm điện và dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy. Đối với thiết bị có tiếng ồn lớn thì dùng trang bị giảm ồn và cách âm. Đối với máy gió và thiết bị thoát hơi thì lắp đặt máy hãm âm thanh, giảm bớt sự ảnh hưởng đến môi trường do tiếng ồn. Lắp đặt phòng khống chế tiếng ồn và cách âm tương ứng ở xưởng bột và chế tạo giấy. Công nhân thao tác làm việc trong phòng cách âm và giảm ồn, tránh sự ảnh hưởng của môi trường tiếng ồn cao đối với công nhân. Đồng thời tăng cường trồng trọt cây xanh, giảm yếu sự lan tỏa của tiếng ồn, và có tác dụng làm sạch bầu không khí.

Kho bã than & Xưởng tro than bột


Quá trình sản xuất giảm tiêu hao và tiết kiệm năng lượng


Công ty chúng tôi tích cực triển khai biện pháp giảm tiêu hao tiết kiệm năng lượng, ra sức làm giảm lượng tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất, và triển khai đến mỗi khâu sản xuất, chọn mua máy chế tạo giấy với kiểu thiết kế thích hợp và cải tạo các phương tiện sử dụng điện, thông qua việc đo kiểm hiệu suất sử dụng điện mà đẫy mạnh toàn diện các phương án cải tiến kỹ thuật tiết kiệm năng lượng như sử dụng khống chế biến tần, bù áp cao, và cộng hưởng sóng, để giảm hao tốn mà không tạo ra công. Đồng thời, xây dựng chế độ sát hạch định mức, thống kê, giám sát đo lường, tính toán tài nguyên năng lượng hữu hiệu, thiết lập cương vị quản lý tài nguyên năng lượng tương ứng, thực hiện quản lý nghiêm đối với nguồn năng lượng đi vào và đi ra xưởng, sự tiêu hao nguồn năng lượng cho hệ thống sản xuất và hệ thống phi sản xuất, sự đo lường chính xác và đáng tin cậy, việc thực thi và mở rộng nhiều biện pháp giảm tiêu hao tiết kiệm năng lượng của công ty, đã giảm bớt sự ảnh hưởng của năng lượng dùng trong công nghiệp đối với môi trường được tốt hơn. Việc thực hiện biện pháp để cho kinh tế và bảo vệ môi trường cùng thắng đã được sự khen ngợi của tổ sát hạch về giảm thải và tiết kiệm năng lượng của quốc gia.

Được cấp chứng nhận và các khen thưởng về bảo vệ môi trường


Những năm gần đây, công ty trước và sau nhận được nhiều danh hiệu vinh dự như “Doanh nghiệp sản xuất sạch tỉnh Quảng Đông“, “Doanh nghiệp kỹ thuật cao và mới tỉnh Quảng Đông”, “Đơn vị tiên tiến về tiết kiệm năng lượng tỉnh Quảng Đông”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường thành phố Đông Quản”, “Doanh nghiệp thành tín bảo vệ môi trường – thẻ xanh tỉnh Quảng Đông”, “Người bạn sản xuất sạch tỉnh Quảng Đông và Hong Kong”.Tập đoàn giấy Lee&Man sử dụng giấy chất thải thu hồi với khối lượng lớn để làm nguyên liệu cho sản phẩm, tỉ lệ sử dụng đối với giấy chất thải vượt hơn 90%, và hiện nay là doanh nghiệp có tỉ lệ sử dụng giấy chất thải cao nhất trên trường quốc tế. Đồng thời, quá trình sản xuất của chúng tôi vẫn chấp hành nghiêm túc theo yêu cầu của thế hệ quản lý được quốc tế công nhận, ưu hóa chất lượng, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sạch sẻ, sản xuất an toàn, và đã thuận lợi được thông qua chứng nhận về ISO9001:2015, ISO14001:2015, QC080000:2017, ISO45001:2018, Chứng chỉ hệ thống quản lý rừng, và được cấp giấy chứng nhận.