Thu hồi giấy phế liệu

Là một xí nghiệp hàng đầu về cung ứng nguyên liệu để làm thùng giấy bìa sóng trên toàn thế giới, chúng tôi có hệ thống cung ứng nguyên vật liệu mang tính toàn cầu, chúng tôi tiêu thụ mỗi năm hơn 6.000.000 tấn “phế liệu” thùng giấy bìa sóng cũ được thu hồi.


Để hỗ trợ việc thu mua và vận chuyển giấy phế liệu, bộ phận thực hiện thu hồi giấy phế liệu của tập đoàn chúng tôi rải khắp toàn cầu, một mặt để cung cấp phục vụ chuyên nghiệp cho nhà cung ứng, mặt khác có thể bảo đảm cung cấp cho tập đoàn được liên tục việc thu hồi và tập hợp nguyên liệu có chất lượng tốt.


Đại lý thu mua trực tiếp thu hồi, tập hợp giấy phế liệu từ các cơ sở thu mua giấy phế liệu, siêu thị, các bộ phận chính quyền địa phương, các hiệu buôn bán lẻ, và thông qua các đơn vị dịch vụ vận chuyển hàng hóa thuộc tập đoàn để sắp xếp vận chuyển, nên có thể bảo đảm việc thu hồi, tập hợp giấy phế liệu bằng con đường hiệu quả nhất, nhanh nhất, và phù hợp với pháp luật liên quan, đồng thời đăng ký theo quy định địa phương, và thuê người giàu kinh nghiệm tại địa phương để cung cấp dịch vụ tầm cỡ quốc tế.

Tại Trung Quốc, Tập đoàn kinh doanh hơn 50 bải thu hồi và đóng gói giấy phế liệu. Những việc vận hành kinh doanh này có thể phối hợp với các kênh thu mua toàn cầu của Tập đoàn, và cung cấp giấy phế liệu có chất lượng của địa phương cho sự vận hành của các nhà xưởng của tập đoàn.


Nếu muốn cung ứng giấy phế liệu cho nhà máy của chúng tôi, hãy liên lạc với văn phòng làm việc của tập đoàn hoặc đại lý thu mua gần nhất.


Lee&Man Quảng Đông +86 0769 8843 2168

Lee&Man Đông Quản +86 0769 8888 8168


Lee&Man Giang Tô +86 0512 5265 3333

Lee&Man Trùng khánh +86 023 4960 3333


Lee&Man Giang Tây +86 0792 8996 888

Lee&Man Sùng Tả +86 0771 7958899 6100


Lee&Man Việt Nam +84 0293 3940 988