Hồ sơ công ty


Hội đồng quản trịThành viên chấp hành HĐQT

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)

Ông Lee Man Bun MH JP (Giám đốc điều hành)

Ông Li King Wai Ross


Thành viên Hội đồng quản trị

Giáo sư Poon Chun Kwong, GBS JP


Thành viên HĐQT độc lập không thường trực

Ông Wong Kai Tung Tony

Ông Peter A. Davies

Ông Chau Shing Yim David
Ủy banỦy Ban thẩm tra

Ông Chau Shing Yim David (Chủ tịch)

Ông Wong Kai Tung Tony

Ông Peter A. Davies


Ủy Ban Đề cử

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)

Ông Chau Shing Yim David

Ông Wong Kai Tung Tony

Ông Peter A. Davies


Ủy Ban tiền lương

Ông Chau Shing Yim David (Chủ tịch)

Ông Wong Kai Tung Tony

Ông Peter A. Davies
OtherĐại diện ủy quyền

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)

Ông Cheung Kwok Keung


Bí thư công ty

Ông Cheung Kwok Keung


Kiểm toán

Deloitte Touche Tohmatsu

Certified Public Accountants
Văn phòngTrụ sở đăng ký

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands


Văn phòng chánh

5th Floor, Liven House
61-63 King Yip Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
Ngân hàng giao dịchIn Hong Kong and Macau

Hang Seng Bank

Standard Chartered Bank

Citibank, N.A.

HSBC

DBS

Bank of China(Hong Kong)


In the PRC:

China Construction Bank

Bank of China

Agricultural Bank of China
Văn phòng đăng ký cổ phiếu và chuyển nhượngVăn phòng đăng kí chính sang tên tài khoản cổ phần

SMP Partners (Cayman) Limited

3rd Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, P.O. Box 1586

Grand Cayman KY1-1110

Cayman Islands


Văn phòng đăng ký sang tên cổ phần Hong Kong

Tricor Investor Services Limited

Level 22 Hopewell Centre

183 Queen’s Road East

Hong Kong
Trang webWebsite

www.leemanpaper.com