Hồ sơ công ty


Hội đồng quản trịThành viên chấp hành HĐQT

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP (Chủ tịch)

Ông Lee Man Bun MH JP (Giám đốc điều hành)

Ông Li King Wai Ross

Ông Lee Ho Chung Jude

Ông Diệp Hướng Cần


Thành viên HĐQT độc lập không thường trực

Ông Chau Shing Yim David

Bà Lo Wing Sze BBS JP

Ông Chan Wai Yan Ronald
Ủy banỦy Ban thẩm tra

Ông Chau Shing Yim David (Chủ tịch)

Bà Lo Wing Sze BBS JP

Ông Chan Wai Yan Ronald


Ủy Ban tiền lương

Ông Chau Shing Yim David (Chủ tịch)

Bà Lo Wing Sze BBS JP

Ông Chan Wai Yan Ronald


Ủy Ban Đề cử

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP (Chủ tịch)

Ông Chau Shing Yim David

Bà Lo Wing Sze BBS JP

Ông Chan Wai Yan Ronald
OtherĐại diện ủy quyền

Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)

Cô La Khiết Như


Bí thư công ty

Cô La Khiết Như


Kiểm toán

Deloitte Touche Tohmatsu

Certified Public Accountants
Văn phòngTrụ sở đăng ký

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands


Văn phòng chánh

39th Floor,Lee & Man Commercial Center
169 Electric Road
North Point
Hong Kong
Ngân hàng giao dịchIn Hong Kong and Macau

Hang Seng Bank

Standard Chartered Bank

HSBC

Bank of China(Hong Kong)


In the PRC:

China Construction Bank

Bank of China
Văn phòng đăng ký cổ phiếu và chuyển nhượngVăn phòng đăng kí chính sang tên tài khoản cổ phần

Suntera (Cayman) Limited

Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D,

P.O. Box 1586, Gardenia Court, Camana Bay,

Grand Cayman, KY1-1100,

Cayman Islands


Văn phòng đăng ký sang tên cổ phần Hong Kong

Tricor Investor Services Limited

17th Floor, Far East Financial Centre,

No.16 Harcourt Road, Hong Kong
Trang webWebsite

www.leemanpaper.com