Tình hình tóm lược về tập đoà

Ủy Ban thẩm tra


Ông Chau Shing Yim David

Chủ tịch

Ông Chau là thành viên hội đồng quản trị độc lập,không chấp hành của công ty, là người làm việc về tài chính xí nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm về việc phát hành công khai cổ phần mới lần đầu, việc tổ chức lại của xí nghiệp Trung Quốc và giao dịch thu mua trong và ngoài nước. Người từng là người hợp tác với một trong bốn văn phòng nghiệp vụ chứng khoán lớn của Hong Kong, và là chủ quản của tổ tư vấn xí nghiệp, và thu mua, sáp nhập. Ông là hội viên hội chuyên nghiệp kế toán Hong Kong và hội kế toán trưởng được Anh Quốc và xứ Wales công nhận, được Hội kế toán Trưởng do Anh quốc và xứ Wales công nhận và hội kế toán trưởng Hong Kong ban cấp tư cách về tài chánh xí nghiệp, và từng là ủy viên ủy ban kỹ luật hội kế toán trưởng Hong Kong. Ông là thành viên chấp hành hội đồng quản trị Công ty TNHH Zhidao International (Holdings) Limited(Trước đây là Ocean Grand Holdings Limited); và cũng là thành viên hội đồng quản trị không chấp hành của công ty TNHH Up Energy Development Group Limited. Thành viên hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty TNHH Varitronix Internationnal Limited, Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited, Man Wah Holdings Limited and Evergrande Real Estate Group Limited. Tất cả các công ty kể trên đều lên sàn giao dịch tại sở giao dịch liên hiệp Hong Kong. Tháng 4 năm 2012, ông Chau từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty TNHH Duoyuan Global Water Inc., công ty này có lên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Bà Lo Wing Sze

Giám đốc độc lập không điều hành, BBS, JP

Là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập của Công ty. Bà Lo có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Sydney và bằng Thạc sĩ Thương mại Tài chính của Đại học New South Wales ở Úc. Bà là thành viên của Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông và là thành viên kiệt xuất của CPA Australia. Bà là tổng giám đốc và giám đốc tài chính của Million Tour Limited đồng thời là người sáng lập và giám đốc tài chính của Tập đoàn khách sạn M1. Bà Lo là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập và là thành viên của Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban đề cử và Ủy ban phát triển bền vững của China Resources Mixc Lifestyle Services Limited (mã chứng khoán Hồng Kông: 1209). Bà Lo là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập và là thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty TNHH Phát Triển New World (mã chứng khoán Hồng Kông: 0017) và Virtual Mind Holding Co., Ltd. (trước đây gọi là CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited) (Mã chứng khoán Hồng Kông: 1520). Bà là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập và là thành viên Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ủy ban ương thưởng và thành viên Ủy ban đề cử của Goldlion Holdings Limited (mã chứng khoán Hồng Kông: 533).

Ông Chan Wai Yan Ronald

Giám đốc độc lập không điều hành

Là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập của Công ty. Ông Chan có bằng Cử nhân Khoa học về tài chính kế toán của Trường Kinh doanh Leonard N. Stern thuộc Đại học New York, Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2002. Ông Chan thành lập Chartwell Capital Limited, một công ty quản lý đầu tư vào tháng 10 năm 2007 và hiện là giám đốc đầu tư. Ông là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động Loại 4 (tư vấn về chứng khoán) và Loại 9 (quản lý tài sản) của SFO kể từ tháng 11 năm 2008 và tháng 2 năm 2008. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2022, ông là thành viên Ủy ban Niêm yết của Main Board và GEM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong Limited. Ông Chan là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập của Powerlong Commercial Management Holdings Limited (Mã chứng khoán Hồng Kông: 9909) kể từ tháng 12 năm 2019 và là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập của Công ty TNHH (Tập đoàn) Hong Kong Ferry (Mã chứng khoán Hồng Kông: 50) kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2021, ông Chan là Giám Đốc Phi Điều Hành Độc Lập của Wine’s Link International Holdings Limited (Mã chứng khoán Hồng Kông: 8509).