NHÀ MÁY VÀ THIẾT BỊ


Công ty TNHH Bột Giấy Lee & Man Sùng Tả Quảng Tây


Ngày thành lập:
Năm 2020

Địa chỉ:
Số 1 Đường Lee Man, Khu công nghiệp Zhong Tai, Quận Giang Châu, Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Diện tích xưởng:
1,400 mẫu

Thiết bị:
Giấy vệ sinh:TM25、TM26、TM27、TM28、TM29、TM30、TM38、TM39、TM40、TM41、TM42、TM43、TM45、TM46、TM47、TM48、TM49

Sản lượng sản xuất hàng năm:
300,000 tấn bột hóa học
400,000 tấn giấy vệ sinh

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
1 dây chuyền sản xuất bột giấy hóa học;
17 dây chuyền sản xuất giấy sinh hoạt;
Nhà máy nhiệt điện tích hợp 60 MW;
25.000 tấn nước thải được xử lý/ngày.