Tình hình tóm lược về tập đoà

Ủy Ban Đề cử


Tiến sĩ Lee Man Chun Raymond

Chủ tịch , SBS JP

Tiến sĩ Lee Man Chun là ủy viên chánh hiệp toàn quốc với hàm SBS JP, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch ủy ban đề cử, là người sáng lập tập đoàn và Người điều hành của công ty. Tiến sĩ Lee có hơn 22 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh ngành chế tạo giấy, có kinh nghiệm phong phú về ngành chế tạo giấy và khai thác sản phẩm. Ông có học vị cử nhân khoa học ứng dụng Đại Học Columbia Canada thuộc liên hiệp Anh và được trao tằng tiến sĩ luật học danh dự vào năm 2014 của đại học này. Tiến sĩ Lee hiện đảm nhiệm nhiều chức vụ công, và được trao tặng danh hiệu công dân danh dự của thành phố Đông Quản và thành phố Changshu. Tiến sĩ Lee được trao danh hiệu “Nhà công nghiệp trẻ Hong Kong năm 2002” và “Top 10 thanh niên nổi bật hàng đầu Hong Kong năm 2003”. Tiến sĩ Lee cũng là thành viên Hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Bossini International Holdings Limited, có lên sàn giao dịch bảng chính ở sở giao dịch liên hiệp Stock Exchange.

Ông Chau Shing Yim David

Ông Chau là thành viên hội đồng quản trị độc lập,không chấp hành của công ty, là người làm việc về tài chính xí nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm về việc phát hành công khai cổ phần mới lần đầu, việc tổ chức lại của xí nghiệp Trung Quốc và giao dịch thu mua trong và ngoài nước. Người từng là người hợp tác với một trong bốn văn phòng nghiệp vụ chứng khoán lớn của Hong Kong, và là chủ quản của tổ tư vấn xí nghiệp, và thu mua, sáp nhập. Ông là hội viên hội chuyên nghiệp kế toán Hong Kong và hội kế toán trưởng được Anh Quốc và xứ Wales công nhận, được Hội kế toán Trưởng do Anh quốc và xứ Wales công nhận và hội kế toán trưởng Hong Kong ban cấp tư cách về tài chánh xí nghiệp, và từng là ủy viên ủy ban kỹ luật hội kế toán trưởng Hong Kong. Ông là thành viên chấp hành hội đồng quản trị Công ty TNHH Zhidao International (Holdings) Limited(Trước đây là Ocean Grand Holdings Limited); và cũng là thành viên hội đồng quản trị không chấp hành của công ty TNHH Up Energy Development Group Limited. Thành viên hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty TNHH Varitronix Internationnal Limited, Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited, Man Wah Holdings Limited and Evergrande Real Estate Group Limited. Tất cả các công ty kể trên đều lên sàn giao dịch tại sở giao dịch liên hiệp Hong Kong. Tháng 4 năm 2012, ông Chau từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty TNHH Duoyuan Global Water Inc., công ty này có lên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ông Wong Kai Tung Tony

Ông Wong là thành viên hội đồng quản trị độc lập không chấp hành của công ty, là luật sư hành nghề ở Hong Kong từ năm 1968 đến nay, và cũng là luật sư thực hành của nước Anh và xứ Wales, hiện là cố vấn của hãng luật sư Messrs Hastings & Co .,Solicitors and Notaries.

Ông Peter A Davies

Ông Peter A Davies là thành viên hội đồng quản trị độc lập, không chấp hành của công ty. Ông là luật sư về hưu và có hơn 42 năm kinh nghiệm trong ngành pháp luật, từng hành nghề luật sư và đại luật sư ở Anh Quốc và Hong Kong. Trong quá khứ, từng là người hợp tác với hãng luật Messrs, và từng đảm nhiệm chức vụ cấp thủ trưởng ở sở luật chính Hong Kong, và là chủ quản tiểu ban giao dịch màn trong. Ông được ủy nhiệm là công chứng viên Hong Kong vào năm 1974.