• Trung tâm mua sắm ở Los Angeles

 • Trung tâm mua sắm nước anh

 • Trung tâm mua sắm ở Rotterdam

 • Lee&Man Giang Tô

  Khu phát triển kinh tế ChangShu 215536 +86 512 5265 3333 +86 512 5265 3688
 • Lee&Man Trùng khánh

  Thị trấn Zhutuo TP YongChuan Trùng Khánh 402191 +86 23 4960 3333 +86 23 4960 3188
 • Lee&Man Giang Tây

  Ma Tou Industrial city, thị trấn Matou TP Rui Chang tỉnh Giang Tây 332207 +86 792 8996 888 +86 792 8996 886
 • Lee&Man Quảng Đông

  Khu công nghiệp Hà Tây, thị trần Hồng Mai, TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông 523160 +86 769 8843 2168 +86 769 8843 2188
 • Lee&Man Đông Quản

  Khu quản lý HuangYong thị trấn Zhong Tang TP Đông Quản tỉnh Quảng Đông 523221 +86 769 8888 8168 +86 769 8888 5188
 • Lee&Man Việt Nam

  Khu Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang +84 02839 152 688
 • Lee Kwok (Macao Commercial Offshore) Trading Limited

  Avenida da Praia Grande, No. 409, Edificio Dos ServicosJuridicos da China, 6 Andar A-B, Macau +853 2835 5298 / 2835 5363 +853 2835 5169
 • Lee & Man Paper Manufacturing Limited

  5th Floor, Liven House, 61-63 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong +852 2319 9889 +852 2319 9393
 • Lee & Man Malaysia

  Đường số 2, jinhe town, Thành phố manjin, selangor, Malaysia +603 31811631/31811632